Як працюємо

Порядок медіаційних переговорів.

 

Сторонами  медіації можуть бути фізичні особи-підприємці, юридичні особи  та їхні працівники, а також особи, які виконують роботи/надають послуги за договорами цивільно-правового характеру. У переговорах можуть брати участь більше ніж дві сторони. Сторони мають право вести переговори з медіації за допомогою свого  представника (представників).

 

Етап 1. Підготовка до медіації.

Переговори починаються із запиту сторони до Центру медіації щодо проведення медіації. Запит повинен бути складений письмово. Він може бути  складений в електронному варіанті. Запит має містити найменування, прізвища та підписи сторони, її місцезнаходження/місце проживання, засоби зв’язку з нею.

Підготовка є вирішальним етапом у процесі медіації. Етап підготовки до спільної зустрічі передбачає роботу з двома важливими компонентами: налагодження контактів зі сторонами та організації простору для проведення медіації.

Представник Центру медіації попередньо розмовляє з кожним учасником конфлікту окремо. Така розмова проводиться з тим, щоб:

поінформувати учасників про процедуру медіації, роль медіатора і учасників в ній та отримати згоду на участь у медіації;

пояснити принципи і правила медіації та отримати згоду сторін дотримуватися цих правил;

упевнитися, що час, призначений для зустрічі, зручний для всіх;

відповісти на питання учасників конфлікту.

 

Призначення медіаторів

Центр медіації допомагає сторонам у виборі медіатора з Реєстру медіаторів, який підтримується Центром медіації.

Сторони можуть вибрати одного чи декілька медіаторів. Центр медіації повинен підтвердити цей вибір.

Сторони та ЛТПП підписують угоду про надання медіацій них послуг.

 

Етап 2. Вступна частина медіації (вступне слово медіатора)

На цьому етапі медіатор знайомить учасників з процедурою медіації та її принципами, обговорює зі сторонами правила медіації, відповідає на питання сторін. Перш ніж безпосередньо перейти до обговорення змісту конфліктної ситуації, необхідно переконатися, що сторони розуміють суть процедури, її принципи та погоджуються дотримуватися правил і брати участь у медіації. Для цього медіатор запитує учасників, чи все, з того що він сказав про медіацію, їм зрозуміло і чи є у них питання стосовно перебігу спільної зустрічі.

З початку свого призначення Медіатор є відповідальним за перебіг переговорів.

Сторони беруть участь у переговорах персонально. Юридичних осіб представляють фізичні особи, які ознайомлені з обставинами справи та належним чином уповноважені на встановлення угод, які призведуть до завершення переговорів.

Медіатор керує процедурою медіації та стежить за дотриманням її правил. Він стежить також за тим, щоб Сторони мали достатньо можливостей викласти обставини справи зі своєї точки зору, окреслити свою думку та коло інтересів, а також запропонувати ідеї для вирішення конфлікту. Медіатор також турбується про проведення відкритих переговорів, які зорієнтовані на інтереси сторін та на вирішення конфлікту.

Медіатор спонукає до з’ясування обставин справи та до вирішення конфлікту на кожній стадії переговорів. Сторони можуть радитися зі своїми адвокатами на кожній стадії процедури медіації. Сторони можуть залучати адвокатів до процедури медіації, якщо вони вчасно повідомили про це перед наступним етапом переговорів. З правової точки зору медіатор не дає консультацій сторонам.

За бажанням сторін, Медіатор може залучити до процедури юридичного експерта чи інших експертів. Видатки на це сторони сплачують порівну. Виходячи з цього, сторони можуть заключити письмову угоду, яка відрізняється від умов попередньої угоди.

Процес медіації складається з етапів, кожен з яких має свою мету і зміст. Для успішного проведення медіації необхідно, щоб перехід до наступного етапу відбувався після того, як буде досягнено всі цілі на попередньому.

 

Етап 3. З’ясування обставин справи, тем та інтересів сторін

Цей етап починається з прохання медіатора описати конфлікту ситуацію, пояснити, що сталося. Медіатор може звернутися до одного з учасників або запропонувати сторонам визначитися, хто розпочинатиме розповідь. Завдання цього етапу є надати сторонам можливість висловитися стосовно конфліктної ситуації і їх ставлення до неї. Важливо, перш ніж перейти до вирішення конфлікту, детально визначити і узгодити між сторонами суть проблеми та ключові моменти, що потребують розв’язання.

 

Етап 4. Розв’язання проблеми: напрацювання та оцінювання рішень

Завдання цього етапу — визначити шляхи розв’язання проблеми та знайти варіант, який задовольнить обидві сторони конфлікту. Для цього медіатор повинен допомогти сторонам визначити, які питання потрібно розв’язати в першу чергу, щоб створити основу для наступних рішень.

 

Етап 5. Укладання та підписання угоди

Останній етап процедури медіації присвячено підписанню документа, який офіційно закріплює досягнуте протягом попереднього етапу порозуміння. Угода повинна містити чіткий план виходу з конфліктної ситуації з вказаними часовими рамками та розподілом відповідальності між учасниками конфлікту. Формулювання угоди повинні бути чіткими та зрозумілими учасникам, а також мати стверджувальну, позитивну форму викладу.

Перед завершенням процедури медіації Сторони мають перевірити угоду, яку вони уклали, з правової точки зору. Правова перевірка угоди не входить в обов’язки Медіатора.

 

Судовий процес

Сторони вживають заходів щодо того, щоб поточний судовий процес чи розгляд справи у третейському суді, в основі яких лежать ті ж самі обставини справи, як і в процесі медіації, на момент проведення переговорів були призупинені. Вони повинні домовитися не подавати скарги в суди чи у третейські суди, які розглядають ті ж самі обставини справи, що й процес медіації.

 

Витрати

Центр медіації може визначити винагороду за послуги щодо проведення Медіації у розмірі, визначеному у тарифах, затверджених Центром медіації, беручи до уваги вартість позову/спору та очікувані витрати на проведення своєї діяльності. Виходячи з цього, Центр медіації може вимагати у сторін відшкодування витрат. Сторони сплачують винагороду та ділять видатки порівну. Про це вони можуть домовитися між собою.

Сторони та Центр медіації при ЛТПП  обговорюють розмір винагороди перед початком процедури медіації. Виходячи з цього, ЛТПП виставляє рахунки сторонам щодо сплати гонорару та всіх необхідних витрат. Сторони сплачують гонорар та витрати у рівних частинах. Сторони можуть укласти між собою угоду, яка може визначати інший розподіл витрат між сторонами на проведення процедури медіації. Сторони несуть відповідальність перед ЛТПП як солідарні боржники.

Всі витрати, які випливають з проведення медіації, сторони несуть самостійно, включаючи витрати на адвокатське представництво.

 

Обмеження відповідальності

Відповідальність Медіатора визначається в угоді на проведення медіації, яка підписується сторонами і ЛТПП перед початком переговорів.