Author Archives: admin

Конференція: «Медіація для бізнесу»

ДАТА: 20 травня 2016 року, ЧАС: 10.00- 17.00 МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  актовий зал Львівської ТПП, ОРГАНІЗАТОР:  Центр медіації при Львівській ТПП СПІВОРГАНІЗАТОРИ: НАМУ, Львівський Центр Медіації ЗАВДАННЯ: Почати діалог з представниками бізнесу щодо питань: Що медіація може дати бізнесу? Яка від неї користь? Як бізнесменів витягнути з непродуктивних та корумпованих судів? У бізнесу є реальний інструмент позасудового врегулювання конфліктів-медіація. Як скористатися цим інструментом? Головне: сформувати попит в бізнес середовищі на медіацію. Дати відповідь на запитання бізнесу: “Що я з цього буду мати?” Це головна мета: дати бізнесу відповідь, чим медіація їм буде корисна. А наша задача- досягти цієі мети. Показати переваги

Read More

Бізнес-медіація в Україні

Жодна компанія не застрахована від виникнення конфліктів. Невирішені конфлікти призводять до великих матеріальних втрат. Бізнесу потрібна оперативність у вирішенні спорів, необхідні такі механізми, які зміцнюють, а не руйнують стосунки з клієнтами та партнерами. Часто судовий процес сам по собі є ризиком для сторін комерційної суперечки. Деякі  суперечки, наприклад, поділ бізнесу між його власниками, часто просто не мають перспективи судового вирішення. Медіація змінює ставлення підприємців до бізнес-конфліктів. Тепер завдання ставиться по-новому, раціонально, а не емоційно – не подолати контрагента  у суперечці, а розумно врегулювати її, одночасно мінімізувати матеріальні та часові витрати. Тому застосування бізнес-медіації стає перспективним і дієвим інструментом саме в

Read More

Конференція “Медіація для бізнесу”

В умовах недостатнього фінансування та надмірної завантаженості справами української судової системи, тотальної недовіри бізнесу і громадян до судової гілки влади – запровадження процедур медіації сприятиме вдосконаленню механізмів захисту прав громадян, підприємців. Серед альтернативного вирішення правових спорів фвахівців та бізнес привертає увагу медіація. Цей метод є успішним у багатьох сферах суспільних відносин, стосується широкого кола питань. Найбільш поширеним є проведення медіації у врегулюванні цивільних, господарських, трудових та сімейних спорів. Сучасна європейська концепція системи врегулювання спорів шляхом медіації заохочує сторони до самостійного пошуку взаємоприйнятних рішень, оскільки змагальні методи врегулювання спорів у судах нерідко є економічно високовитратними як для держави, так і для

Read More